Lừa đảo về điều chỉnh khoản vay

May 19, 2017

Lừa đảo về điều chỉnh khoản vay
CẢNH BÁO
09.6265.9779
Làm Thế Nào Để Nhận Biết Các Kiểu Lừa Đảo 
6 ĐIỀU BẠN NÊN BIẾT

Không phải lúc nào cũng có thể dễ dàng nhận biết các kiểu lừa đảo – nhưng nó có thể giúp ích nếu bạn biết được những dấu hiệu cảnh báo để tìm kiếm. Ở đây có sáu cờ hiệu đỏ mà bạn có thể gặp phải một người lừa đảo điều chỉnh nợ:

1. Một công ty/ cá nhân yêu cầu một khoản phí tạm ứng trước để làm việc với người cho vay của bạn để điều chỉnh, tái tài trợ hay khôi phục lại khoản thế chấp của bạn. Họ có thể bỏ túi khoản tiền của bạn và chỉ giúp ích một chút hay chẳng làm gì để giúp bạn giữ lại ngôi nhà.

2. Một công ty/ cá nhân đảm bảo rằng họ có thể ngừng việc tịch biên nhà hay điều chỉnh nợ của bạn. Không ai có thể đảm bảo được điều này. Các cơ quan tư vấn hợp pháp, đáng tin cậy được HUD chấp nhận chỉ hứa rằng họ sẽ cố gắng hết sức để giúp bạn.

3. Một công ty/ cá nhân khuyên bạn ngưng không trả tiền cho công ty thế chấp của bạn, mà thay vì vậy, trả tiền cho họ. Cho dù người lừa đảo sẽ nói gì với bạn, bạn cũng đừng bao giờ chuyển tiền thế chấp cho bất kỳ ai ngoài người cho vay thế chấp của bạn. Ngay khi bạn gặp vấn đề về việc thanh toán hàng tháng, hãy liên hệ với người cho vay thế chấp của bạn.

4. Công ty gây áp lực cho bạn phải ký các giấy tờ mà bạn chưa được đọc và bạn hoàn toàn không hiểu. Một tư vấn nhà đất hợp pháp sẽ không bao giờ gây áp lực bắt bạn phải ký một hồ sơ nào trước khi bạn đọc và hiểu hồ sơ đó.

5. Công ty yêu cầu điều chỉnh nợ “được nhà nước phê chuẩn” hay “chính thức của nhà nước”. Họ có thể là những nghệ sĩ lừa gạt giả danh là các tổ chức hợp pháp được chính phủ phê chuẩn hay liên kết với chính phủ. Hãy liên hệ với người cho vay thế chấp trước tiên. Người cho vay của bạn có thể cho bạn biết liệu bạn có hội đủ điều kiện tham gia các chương trình của chính phủ để tránh bị tịch biên nhà hay không. Và hãy nhớ rằng, bạn không phải trả để được hưởng các quyền lợi từ các chương trình điều chỉnh nợ do chính phủ hỗ trợ.

6. Một công ty/ cá nhân mà bạn không biết đề nghị bạn tiết lộ các thông tin tài chính trực tuyến hay qua điện thoại. Bạn chỉ nên cung cấp các loại thông tin này cho các công ty mà bạn biết và tin cậy, như người cho vay thế chấp của bạn hay hãng tư vấn được HUD phê duyệt.